~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.........................Διαδικτυακή περιοδική έκδοση για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας * με ειδήσεις * άρθρα * υπεύθ. σύνταξης: Πάνος Σ. Αϊβαλής *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

email:kepeme@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________________

«O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό…». Γκαίτε

~~~

...................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

........................................................."Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει" Γιώργος Σεφέρης [1900-1971]

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

27 Χρόνια Αρκαδικό Βήμα

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Η λειτουργία της ΕΡΤ3, ένα απίστευτο θαύμα που συνεχίζεται επί 15 μήνες εξαιτίας της αποφασιστικότητας και του πάθους μιας ομάδας εργαζομένων,

Η EPT3 απέδειξε ότι τα MME δεν ενημερώνουν

Της Ματίνας Παπαχριστούδη  
στη στήλη Media-λογώντας στο «Δρόμο της Αριστεράς»Παρακολουθώντας τους τελευταίους μήνες το «πρόγραμμα» της ertopen και της ΕΡΤ3, μέσω Διαδικτύου βέβαια, συνειδητοποιώ πως υπάρχουν δυο χώρες δυο πραγματικότητες, δυο επικαιρότητες. 

Η «πραγματικότητα» των ιδιωτικών περιφερειακών, ραδιοφωνικών σταθμών και ΝΕΡΙΤ και η πραγματικότητα της κοινωνίας. Καμία σχέση μεταξύ τους, πέρα από τη λυσσαλέα επιχείρηση των ιδιωτικών Μέσων να καταστείλουν την οποιαδήποτε σκέψη αμφισβήτησης προκαλώντας ακόμη και καθημερινά σοκ πανικού για οτιδήποτε περνάει ή σκέφτεται η κυβέρνηση. 
Η λειτουργία της ΕΡΤ3, ένα απίστευτο θαύμα που συνεχίζεται επί 15 μήνες εξαιτίας της αποφασιστικότητας και του πάθους μιας ομάδας εργαζομένων, απέδειξε πια με στοιχεία και ντοκουμέντα, πως η κοινωνία δεν ενημερώνεται από τα άλλα Μέσα.

Ο αγώνας στις Σκουριές Χαλκιδικής και το καθεστώς εταιρικής δικτατορίας που έχει εγκαθιδρυθεί εκεί, το μποϊκοτάζ των απεργών της Κόκα Κόλα, ο αγώνας των σχολικών φυλάκων, των γιατρών, των εκπαιδευτικών, οι αλλαγές στην εκπαίδευση, οι κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ, οι αυτοκτονίες οι αντιφασιστικές πορείες στην επέτειο δολοφονίας του Φύσσα, οι, τα, … Δεκάδες των δεκάδων γεγονότα, πραγματικότητες της ελληνικής κοινωνίας για τις οποίες τα ιδιωτικά ΜΜΕ δεν χαραμίζουν ούτε λέξη, ούτε πλάνο. 
Θα ασχοληθούν με αυτές μόλις γίνουν επικίνδυνες για τα αφεντικά τους. Για να συκοφαντήσουν μια κοινωνική ομάδα, να απειλήσουν πατώντας στο φόβο, να πανικοβάλλουν ή να διαστρεβλώσουν. Αυτό που εκπέμπεται, πλέον, από τα Μέσα καμία σχέση δεν έχει με την ενημέρωση, την πληροφόρηση, ακόμη και το σχολιασμό ή τη δημοσιογραφική άποψη.
Είναι ξεκάθαρη προπαγάνδα, κατασκευασμένη μάλιστα από στελέχη και συμβούλους που πράγματι ζουν σε μια διαφορετική πραγματικότητα από την ελληνική κοινωνία, 
Ελάχιστα έχει μειωθεί το εισόδημά τους, πολλοί μπορεί να έχουν γίνει και πλουσιότεροι και συναλλάσσονται σε ένα. παράλληλο κόσμο, αποκομμένο από τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Οι ειδήσεις που εκπέμπουν τους ικανοποιούν γιατί μιλάνε για το δικό τους κόσμο, τον οποίο υπερασπίζονται με μανία. Όλους τους άλλους τους θεωρούν εχθρούς.
Στον αντίποδα αυτής της εφιαλτικής λειτουργίας των Μέσων, σαν από θαύμα συνεχίζει να εκπέμπει η ΕΡΤ3 εκεί που μετά το λουκέτο δεκάδες, εκατοντάδες δημοσιογράφοι απελευθερωμένοι από τον ομφάλιο λώρο του κυβερνητικού ελέγχου, παράγουν τηλεοπτικό ενημερωτικό πρόγραμμα δημοσίου συμφέροντος.
Εκεί τα γεγονότα και οι πραγματικότητες της κοινωνίας ακούγονται, προβάλλονται, μεταδίδονται. Με άκρως επαγγελματικό και δημοσιογραφικό τρόπο.
Η ομάδα της ΕΡΤ στην Αθήνα μπορεί και παράγει βίντεο, μοντάρει και στέλνει θέματα και ρεπορτάζ στην ΕΡΤ, στη Θεσσαλονίκη.
Η ειδησεογραφία από όλη την Ελλάδα καλύπτεται επαρκώς από τις κατά τόπους ΕΡΑ που συνεχίζουν το δικό τους, σκληρό αγώνα.
Το μόνο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν μετά 15 μήνες να μην έχουν συνειδητοποιήσει οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι φορείς πόσο μεγάλο «όπλο» μπορεί να έχουν στα χέρια τους. Το «όπλο» της πραγματικής ενημέρωσης, αυτής που μπορεί να αλλάζει τον κόσμο.Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

...για την Ευρώπη: Σεμινάριο για τον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης, με ...

...για την Ευρώπη: Σεμινάριο για τον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης, με ...:   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΜΕ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ    Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ, που έγινε στην πανέμορφη και ακόμα ...


Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

  Τύπος & ΜΜΕ της Πελοποννήσου  

esiea

Σε­μι­νά­ριο Δη­μο­σι­ο­γρά­φων για τον Τύ­πο και τα ΜΜΕ της Πε­λο­πον­νή­σου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πα­ρα­σκευ­ή 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, α­πό τις 17:00 έ­ως 21:00, στο Δη­μο­τι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Κα­λα­μά­τας με θέ­μα: «Νέ­οι και Ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση».
Το σε­μι­νά­ριο δι­ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό το Γρα­φεί­ο του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα και την Αν­τι­προ­σω­πεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα, με την υ­πο­στή­ρι­ξη της Έ­νω­σης Συν­τα­κτών Η­με­ρη­σί­ων Ε­φη­με­ρί­δων Πε­λο­πον­νή­σου, Η­πεί­ρου και Νή­σων (Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ) και του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Θα συμ­με­τά­σχουν ως ο­μι­λη­τές Έλ­λη­νες ευ­ρω­βου­λευ­τές και στε­λέ­χη της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.
Οι ο­μι­λί­ες και πα­ρου­σιά­σεις θα α­φο­ρούν, α­φε­νός, στις νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης για την α­πα­σχό­λη­ση των νέ­ων και, α­φε­τέ­ρου, τα μέ­σα και ερ­γα­λεί­α που θέ­τουν οι αρ­μό­δι­ες Γε­νι­κές Δι­ευ­θύν­σεις και Υ­πη­ρε­σί­ες Ε­πι­κοι­νω­νί­ας στη δι­ά­θε­ση των δη­μο­σι­ο­γρά­φων για την κά­λυ­ψη της δρά­σης του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής.
   ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜA    
17:00 – 17:30       Προ­σέ­λευ­ση – εγ­γρα­φή συμ­με­τε­χόν­των
17:30 – 17:50       Χαι­ρε­τι­σμοί
- Πα­να­γι­ώ­της ΝΙ­ΚΑΣ, Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας
- Κυ­ριά­κος ΚΟΡ­ΤΕ­ΣΗΣ, Πρό­ε­δρος Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ
17:50 – 18:30       Ε­νό­τη­τα I:  “Νέ­οι και ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της  Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση
Ει­σα­γω­γι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις
- Λε­ω­νί­δας ΑΝ­ΤΩ­ΝΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, Ε­πι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα
   Ο­μι­λί­ες:  
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Αρ­γύ­ρης ΠΕ­ΡΟΥ­ΛΑ­ΚΗΣ,  Α­να­πλη­ρω­τής Ε­πι­κε­φα­λής της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα και Ε­πι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Ε­πι­κοι­νω­νί­ας, Ε­ται­ρι­κών Σχέ­σε­ων και Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Δι­κτύ­ων
“Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Πρω­το­βου­λί­α για τη Νε­ο­λαί­α – Νέ­οι & Α­γο­ρά Ερ­γα­σί­ας: Προ­κλή­σεις και Προ­ο­πτι­κές”
18:30 – 19:00       Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό
19:00 – 19:10                       Δι­ά­λειμ­μα
19:10 – 19:50       Ε­νό­τη­τα II: “Γρά­φον­τας για την Ευ­ρώ­πη: Θέ­μα­τα και   Ερ­γα­λεί­α”
   Ο­μι­λί­ες:   
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Κων­σταν­τί­νος ΤΣΟΥ­ΤΣΟ­ΠΛΙ­ΔΗΣ, Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοινοβουλίου στην Ελ­λά­δα
“Η πο­λι­τι­κή Ε­πι­κοι­νω­νί­ας του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου: Μέ­σα και Ερ­γα­λεί­α”
- C­a­r­l­os M­A­R­T­IN R­U­IZ DE G­O­R­D­E­J­U­E­LA, Προ­ϊ­στά­με­νος της Υ­πη­ρε­σί­ας Τύ­που της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελλάδα
“Οι η­λε­κτρο­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες της Ε­πι­τρο­πής για τους δη­μο­σι­ο­γρά­φους”
19:50 – 20:30 Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό

ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Γιορτάζουν φέτος, αντιστοίχως, τα 120 και 90 χρόνια εκδόσεώς τους –γεγονός τιμητικό για τον ελληνικό Τύπο


Στην μακροχρόνια πορεία τους στο ελληνικό δημοσιογραφικό τοπίο, η Εστία και η Ναυτεμπορική διακρίθηκαν για τον σεβασμό του αναγνώστη και της πληροφόρησής του κατά τον πλέον έγκυρο τρόπο. Έτσι, αμφότερες οι εφημερίδες διαχώριζαν και διαχωρίζουν σχολαστικά την είδηση από το σχόλιο και αποφεύγουν επιμελώς να στηρίζουν την προβολή της ειδησεογραφίας τους με τίτλους λαϊκίστικούς και φοβικούς.
Στην μακροχρόνια πορεία τους στο ελληνικό δημοσιογραφικό τοπίο, η Εστία και η Ναυτεμπορική διακρίθηκαν για τον σεβασμό του αναγνώστη και της πληροφόρησής του κατά τον πλέον έγκυρο τρόπο. Έτσι, αμφότερες οι εφημερίδες διαχώριζαν και διαχωρίζουν σχολαστικά την είδηση από το σχόλιο και αποφεύγουν επιμελώς να στηρίζουν την προβολή της ειδησεογραφίας τους με τίτλους λαϊκίστικούς και φοβικούς.
του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Μία πολιτική εφημερίδα, η Εστία, συμπληρώνει φέτος 120 χρόνια ζωής. Την ακολουθεί δε μία οικονομική εφημερίδα, η Ναυτεμπορική, με 90 Μαΐους πίσω της. Αμφότερες οι επέτειοι πιστοποιούν ότι ο ελληνικός Τύπος έχει σοβαρές αντοχές, από τις οποίες αντλούνται και σημαντικά διδάγματα. Τόσον η Εστία όσο και η Ναυτεμπορική έχουν ένα κοινό, αλλά και σημαντικό, χαρακτηριστικό: πρόκειται για δύο ποιοτικές εφημερίδες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η ποιοτική δημοσιογραφία αντέχει στον χρόνο, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες που γίνονται για να οδηγηθεί στον γκρεμό.

Το ερώτημα όμως είναι αν η ποιοτική εφημερίδα έχει μέλλον. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη. Στην σημερινή ψηφιακή εποχή η δημοσιογραφία αλλάζει και αυτή δραματικά, γεγονός που μεταβάλλει και τον ρόλο της εφημερίδας.

Στην μακροχρόνια πορεία τους στο ελληνικό δημοσιογραφικό τοπίο, η Εστία και η Ναυτεμπορική διακρίθηκαν για τον σεβασμό του αναγνώστη και της πληροφόρησής του κατά τον πλέον έγκυρο τρόπο. Έτσι, αμφότερες οι εφημερίδες διαχώριζαν και διαχωρίζουν σχολαστικά την είδηση από το σχόλιο και αποφεύγουν επιμελώς να στηρίζουν την προβολή της ειδησεογραφίας τους με τίτλους λαϊκίστικούς και φοβικούς. Στο δε επίπεδο της αρθρογραφίας, οι δύο εφημερίδες δεν έχουν τίποτε απολύτως να ζηλέψουν από ποιοτικής πλευράς από τα πιο φημισμένα φύλλα της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Στις στήλες της Εστίας έχουν φιλοξενηθεί τα πιο λαμπρά ονόματα του ελληνικού πνευματικού χώρου –από τον Γ. Δροσίνη, που ίδρυσε την εφημερίδα, και τον Κωστή Παλαμά, έως τους Αλ. Παπαδιαμάντη, Εμ. Ροΐδη, Α. Καρκαβίτσα, Γ. Πολίτη, Π. Νιρβάνα, Αδ. Κύρου, Αχ. Κύρου, Κ. Κύρου, Μ. Λιδωρίκη, Ν.Πετμεζά, Ι. Σβορώνο, Ν. Μπενάκη, κ.α. Στην δε Ναυτεμπορική έχουν αρθρογραφήσει περιώνυμοι Έλληνες και ξένοι οικονομολόγοι-αρθρογράφοι, όπως οι Ξεν. Ζολώτας, Αγγ. Αγγελόπουλος, Κυρ. Βαρβαρέσος, Αλ. Πεσμαζόγλου, Δημ. Γερμίδης, Καρ. Αρλιώτης, Τζότζεφ Στίγκλιτς, Τζέφρεϋ Σακς, Εμμ. Τσουδερός, κ.α. 

Με ιδρυτές τους Πάνο και Τζώρτζη Αθανασιάδη, η Ναυτεμπορική διευθύνεται σήμερα από τις τρεις κόρες του τελευταίου, Μαριέττα, Ειρήνη και Αγγέλα, με γενικό διευθυντή τον Γιάννη Περλεπέ και διευθυντή σύνταξης τον Νίκο Φραντζή. 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει σε άρθρο του ο Νίκος Φραντζής, «οι αρχές που παρέδωσαν στην εφημερίδα οι ιδρυτές της, Πάνος και Τζώρτζης Αθανασιάδης, στις επόμενες γενιές εκδοτών και εργαζομένων τεκμηριώνουν μία σύγχρονη ισχυρή επιχειρηματική παρουσία, επιβεβαιώνοντας ότι η προσωπικότητα μιας επιχείρησης, όταν έχει δομηθεί εξ αρχής με τις σωστές βάσεις των απαραίτητων συστατικών, υπερβαίνει ανθρώπους και εποχές. Στο κατώφλι της δέκατης δεκαετίας της ζωής της, η Ναυτεμπορική έχει το προνόμιο και την ευθύνη να κοιτάζει πίσω της σε τόσο ιστορικό βάθος που λίγες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν. Ταυτόχρονα, δικαιούται να κοιτάζει εμπρός με αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των τελευταίων ετών».
Από την πλευρά του, ο Αλ. Ζαούσης, διάδοχος στην διεύθυνση της Εστίας των Άδωνι Κύρου, Αχιλλέα Α. Κύρου, Κύρο Α. Κύρου και Άδωνι Κ. Κύρου (1898-1997), υπογραμμίζει ότι μεγάλη αρετή της ιστορικής εφημερίδας είναι ο σεβασμός της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η από μέρους της αναγνώριση των όποιων λαθών της. Εξάλλου, αυτές τις αρετές της Εστίας αναγνωρίζουν και οι πολυάριθμοι επώνυμοι αναγνώστες της σε συγχαρητήριες επιστολές τους προς την εφημερίδα, με πρώτον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώτο πολίτη της χώρας κ. Κάρολο Παπούλια.
Από την πλευρά μας, ευχή μας είναι αυτές οι δύο ιστορικές εφημερίδες να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στο νέο περιβάλλον και να ανταποκριθούν έτσι και στις ποικίλες δημοσιογραφικές και εκδοτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

________________
Από: EBR - Δημοσίευση: 

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. | Πρόγραμμα επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) στα Μ.Μ.Ε.

Εργ. Πληροφορικής | Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.

Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων»

 

Αγαπητή δημοσιογραφική ομάδα,

με το παρόν email ζητείται η συνδρομή σας στη διάδοση της προκήρυξης ενός νέου προγράμματος (της πρώτης σχετικής προσπάθειας από τμήμα Δημοσιογραφίας στην Ελλάδα) που στοχεύει στην επιμόρφωση των δημοσιογράφων και στον εφοδιασμό τους με πολύτιμες γνώσεις για την αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου, η διάδοση του προγράμματος με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο από εσάς (ιστοσελίδα, blogs, social media, facebook, emails κ.λπ.) αποτελεί μία ουσιαστική συνδρομή στην πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια που γίνεται με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.

Για τη δική σας ευκολία, παρακάτω παρατίθεται η προκήρυξη του προγράμματος. Επίσης, ακολουθούν σχετικά links για περαιτέρω πληροφορίες:

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ | Α.Π.Θ. | Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης

Ιστοσελίδα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. (διδάσκοντες, προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης, πληροφορίες)
Ο ενημερωτικός - δημοσιογραφικός σας φορέας επιλέχθηκε από το Τμήμα Δημοσιογραφία & Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., με γνώμονα το ενδιαφέρον σας για τέτοιου είδους πρωτοποριακές προσπάθειες.

Με εκτίμηση,
Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.
& Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

--------------------------------------------------------------------------------------

(προκήρυξη προγράμματος επιμόρφωσης) 

Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
Προκήρυξη Προγράμματος
«Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων»
 
Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με όλα τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας για την προετοιμασία και τη χρήση γραφικών στοιχείων σε έντυπες και ψηφιακές – διαδικτυακές εκδόσεις. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής Photoshop της Adobe, ενώ στο τέλος αυτού θα παρουσιαστούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές (εμπορικές και οpen source).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους και ανέργους του τομέα των έντυπων εκδόσεων, δημοσιογράφους, τεχνικούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για θέματα σχεδίασης έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης του Photoshop – Τεχνολογική Εξέλιξη της Φωτογραφίας - Δημιουργικές Τεχνικές Λήψης - Σχεδιάζοντας για Έντυπο ή Διαδίκτυο - Σχεδιάζοντας με Layers - Βασικές Λειτουργίες: Select και Edit - Βασικές Λειτουργίες: Retouch και Heal - Εικόνα & Φωτογραφία – Photomanipulation - Η Φιλοσοφία του Design ως Μέσο Επικοινωνίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/09/14 έως  21/09/14 και μόνον ηλεκτρονικά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι Σπουδών
3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)
 
Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 11.30-14.00.
 
Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως την Πέμπτη 17η Απριλίου 2014). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται τη Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση diaviou-medialab@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τις ώρες 10:00-12:00.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                   Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δια Βίου Μάθησης                                                                 του Προγράμματος
 
Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                                       Α. Βέγλης, Καθηγητής
Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη

Εφημερίδα "Ελληνική Πολιτεία"

Εφημερίδα "Ελληνική Πολιτεία"

Ελληνική Πολιτεία

Το Διάταγμα για τον τρόπο εκλογής πληρεξουσίων, που θα συγκροτούσαν την Δ’ Εθνική Συνέλευση, τυπώθηκε από το τυπογραφείο του Ναυπλίου στις 4/3/1829.

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»
http://www.et.gr/et/istorik-anadrom/fek_images2/efhmeris_genikh.jpg/view

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» υπήρξε η πιο οργανωμένη και μακρόβια εφημερίδα της περιόδου του Αγώνα. Εκδόθηκε για επτά χρόνια (από το 1825 έως το 1832) και κυκλοφόρησαν 597 φύλλα (2.762 σελίδες).

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'
Το Mουσείο λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας http://www.diki.gr/museum/EL/city/chronos.asp?year=1898

Εφημερίδα 'Θεσσαλία'Η εφημερίδα Θεσσαλία κυκλοφόρησε στις 25 Μαΐου 1898, την ημέρα ακριβώς της αποχώρησης από την πόλη των τουρκικών στρατευμάτων. Έκτοτε κυκλοφορεί αδιάλειπτα και είναι η μακροβιότερη επαρχιακή εφημερίδα. Αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες της ελληνικής περιφέρειας, με πολλούς ανταποκριτές και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με μεγάλη κυκλοφορία.
Το 1914 την έκδοση και διεύθυνση της Θεσσαλίας ανέλαβε ο δημοσιογράφος Τάκης Οικονομάκης, δημοτικιστής και πρωτεργάτης του εργατικού κινήματος, ο οποίος έδωσε στην εφημερίδα φιλελεύθερο προσανατολισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η Θεσσαλία στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, καθώς με τα καυστικά άρθρα της εναντίον των Γερμανών εμψύχωνε την τοπική κοινωνία και εξόργιζε τις γερμανικές αρχές. Η στάση αυτή οδήγησε στην απόπειρα σύλληψης του Οικονομάκη το 1944, ο οποίος ωστόσο πέθανε από καρδιακή προσβολή, προτού πέσει στα χέρια των κατοχικών αρχών. Μετά το θάνατο του Οικονομάκη και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου η εφημερίδα ακολούθησε ένα δεξιό προσανατολισμό, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη πτώση της κυκλοφορίας της. Την περίοδο 1953-1965, οι συντάκτες της ανέλαβαν την έκδοση και τη διαχείρισή της με αποτέλεσμα να αποκαταστήσουν και πάλι την κυκλοφορία της. Το 1990 την εφημερίδα αγόρασε ο βιομήχανος Κ. Λούλης, ο οποίος την πούλησε το 1996 σε όμιλο επιχειρηματιών.
"Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999.
Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι..

Μουσείο Εφημερίδας 'Η Θεσσαλία'Το Μουσείο λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου). Δεσπόζουσα θέση στο χώρο του κατέχουν οι μηχανές που εξασφάλιζαν την παραγωγή της εφημερίδας από το 1898 έως το 1990.

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1940.
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1902.

Φύλλο της εφημερίδας Θεσσαλία, 1902.

η αρχαιότερη εφημερίδα

Εφημερίδες - Ραδιόφωνα κ.ά.

Εφημερίδες Athens News Η έκδοση στο Internet των Athens News. Η μοναδική ημερήσια ελληνική εφημερίδα που εκδίδεται στα Αγγλικά. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ημερήσια νέα, άρθρα και αγγελίες από την Καθημερινή, μια αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα. TO BHMA OnLine Έκδοση στο Internet άλλης μιας αθηναϊκής εφημερίδας. E on-line (Ελευθεροτυπία) Η πρώτη ελληνική εφημερίδα στο Internet. ΤΑ ΝΕΑ Έκδοση στο Internet μιας από τις δημοφιλέστερες ελληνικές εφημερίδες. EXPRESS Η πρώτη ελληνική οικονομική εφημερίδα στο Internet. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Άλλη μια οικονομική και επιχειρηματική εφημερίδα στο Internet. Στο αρχείο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ μπορεί να βρεθεί ένα πλήθος οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. New Europe Η "New Europe" είναι μια διεθνής οικονομική εφημερίδα με ειδήσεις από χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει profiles πολλών ανερχόμενων αγορών και πληροφορίες σχετικά με το "New Europe Network." Νέοι Αγώνες Η έκδοση στο Internet μιας εφημερίδας των Ιωαννίνων. Παρέχει τοπικά νέα, αθλητικά, αγγελίες και τοπικές πληροφορίες. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Η ηλεκτρονική έκδοση της γνωστής πρωινής εφημερίδας. Υπηρεσίες Τύπου Συλλογή ημερήσιων νέων από το HRI Τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα νέα παρέχονται από διάφορες υπηρεσίες τύπου. Παρέχεται από το Hellenic Resources Institute. Στις πηγές περιλαμβάνονται: COSMOS, Λόγος(Κύπρος), Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Καθημερινά Ελληνικά νέα που παρέχονται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Μακεδονικό Πρακτoρείο Ειδήσεων παρέχει πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές ειδήσεις και πληροφορίες για γεγονότα στην Ελλάδα καθώς και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. ΑΝΤΙ Η έκδοση στο Internet ενός γνωστού ελληνικού πολιτικού περιοδικού. Παρέχονται και Αγγλικές στήλες. FLASH 9.61 Ένας αθηναϊκός ραδιοφωνικός σταθμός, παρουσιάζει το "studio" του στο Internet. Ειδήσεις, πληροφορίες για το σταθμό και σχόλια από το προσωπικό του. Ράδιο Παλαμά Συνδεθείτε με τη Λάρισσα και ακούστε ελληνική μουσική και ειδήσεις. Μετάδοση με RealAudio από το Ράδιο Παλαμά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τη Λάρισα. ΣΚΑΙ On Line Τα τελευταία νέα, ανανεώνονται ανά ώρα. Παρέχεται από το ΣΚΑΙ και τον Webads.

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
www.magikokouti.gr
www.kepeme.blogspot.com
http://www.yfos-magazine.gr
http://www.lexima.gr/lxm/read-863.html
http://www.in.gr
http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_Main.asp
http://www.avgi.gr/nea-avgi/main_page.asp
http://lousios.blogspot.com
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Yfos/Yfos.html
http://find.in.gr/index.php?q=περιοδικο%20ΥΦΟΣ&u=www.philology.gr/magazines/yfos.html
http://find.in.gr/index.php?q=περιοδικο%20ΥΦΟΣ&u=www.in.gr/books/yfos/
http://arkadikovima.blogspot.com
http://arkadiko.blogspot.com
http://aivalis.blogspot.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου